هنرگاه

منابع کنکور ارشد و دکتری پژوهش هنر

۴-      مبانی فلسفه هنر-آن شپرد-ترجمه علی رامین.

۵-      حقیقت و زیبایی-بابک احمدی-نشر مرکز.

۶-      ساختار و تاویل متن-بابک احمدی-نشر مرکز.

۷-      هنر و زیبایی-محمد ضیمران.

۸-      زایش تراژدی-فردریش ویلهلم نیچه- ترجمه رضا سید حسینی و محمدرضا باطنی.

۹-      ارغنون شماره 4- فصلنامه ادبی،فلسفی، فرهنگی-سال اول زمستان 1373.

۱۰-      هنرمدرن-نوربرت لینتن-ترجمه علی رامین.

۱۱-      تاریخ هنر کمبریج-دکتر علی رامین.

۱۲-      تاریخ هنر نوین-آرناسن-ترجمه فرامرزی.

۱۳-  تاریخ هنر جانسون.ترجمه فرامرزی.

۱۴-  تزیینات معماری- مهدی مکی­نژاد- نشر سمت.

۱۵-  هنر مقدس-بورکهارت- ترجمه ستاری.

۱۶-  حکمت هنر اسلامی-زهرا رهنورد-نشر سمت.

۱۷-  تاریخ هنر نگارگری در دوره اسلامی- زهرا رهنورد-نشر سمت.

۱۸-  تاثیر صنایع دستی بر مجسمه سازی-زهرا موسوی-نشر سمت.

۱۹-  دانشنامه اساطیر یونان و رم-دیکسون کندی-ترجمه بهزادی

۲۰-  فرهنگ اساطیر شرق-ترجمه بهزادی.

۲۱-  هنر و زیبایی-آرتور شوپنهاور-ترجمه فواد روحانی.

۲۲-  هیدگر و هنر-کوکلمانس-ترجمه محمدجوادصافیان.

۲۳-  مبانی نقد ادبی-ویلفرد گرین-لی مورگان- ارل لیبر- جان ویلنیگهم- ترجمه فرزانه طاهری.

۲۴-  تاریخ نقد هنر-لیونلوونتوری.

۲۵-  تاریخ نقد هنر-رنه ولک-جلد اول تا چهارم-ترجمه ارباب شیروانی.

۲۶-  شیوه­های نقد ادبی-دیوید ویچز-ترجمه غلامحسین یوسفی.

۲۷-  مدرنیته-مجموعه مقالات-ترجمه نوذری.

۲۸-  اساطیر ایران باستان-ترجمه آموزگار و احمد تفضلی.

۲۹-  تاریج اجتماعی هنر-آرنولد هاوزر-ترجمه ابراهیم یونسی.

۳۰-  مبانی هنرمعنوی.مجموعه مقالات حوزه هنری 1372.

۳۱-  زیبایی شناسی انتقادی-بنیامین آسورتو مارکوزه-ترجمه امیر مهرگان.

۳۲-  گزیده هرمنوتیک معاصر-ژوزف بلایشر-ترجمه سعید جهانگیری.

۳۳-  دایره­المعارف هنر-رویین پاکباز.

۳۴-  در جستجوی زبان نو-رویین پاکباز.

۳۵-  تاریخ نقاشی ایران از دیرباز تا امروز-شیلا ر کن بای.

۳۶-  آخرین جنبش­های هنری قرن بیستم-لوسی اسمیت.

۳۷-  مبانی نقد ادبی-نظام الدین نوری-سه جلد.

۳۸-  دانشنامه زیبایی شناسی-برلین گات-مک آیور لوییس-ترجمه مشیت علایی و دیگران.

۳۹-  زیبایی شناسی و ذهنیت(از کانت تا نیچه)-اندرو بوی-ترجمه فریبرز مجیدی.

۴۰-  مقدمه­ای بر هنر هند-آناندا کوماراسوآمی-ترجمه امیرحسین ذکرگو.

۴۱-  جامعه شناسی هنر-علی رامین-تهران-طرح نو.

۴۲-  کتاب رنگ-ایتن-ترجمه محمد حسین حلیمی.

۴۳-  هنر مدرنیسم-رویین پاکباز-فرهنگ معاصر.

۴۴-  زیبایی شناسی و نقد هنر-اتینگهاوزن و دیگران-ترجمه یعقوب آژند.

۴۵-  فلسفه هنرها-گوردون گراهام-ترجمه مسعود علیا.

۴۶-  مبانی نقد ادبی-گوردون ویلفرد.ترجمه فرزانه طاهری.

۴۷-  نقد ادبی در قرن بیستم-ایوتادیه-ترجمه مهشید نونهالی.

۴۸-  نقد تفسیری-رولن بارت-ترجمه غیاثی و بزرگمهر.

۴۹-  دانش و قدرت-میشل فوکو-محمد ضیمران.

۵۰-  سرگشتگی نشانه­ها-مانی حقیقی.

۵۱-  امپراطوری نشانه­ها- رولن بارت-ترجمه ناصر فکوهی- نشر نی.

۵۲-  نقد فرهنگی-آرتوآسابرگر-ترجمه حمیرا مشیرزاده-نشر باز.

۵۳-  نقد تکوینی-لوسین گلدمن-ترجمه محمدتقی غیاثی.

۵۴-  نقد ادبی در سده بیستم-ایوتادیه-ترجمه رحیم احمدی-نشر سوره.

۵۵-  پیش درآمدی بر نظریه ادبی-تری اگیلتون-ترجمه عباس مخبر-نشر مرکز.

۵۶-  راهنمای نظریه ادبی معاصر-رامان سلدن و دیگران-ترجمه عباس مخبر.نشر طرح نو.

۵۷-  مکاتب ادبی-رضا سید حسینی.

۵۸-  نقد ادبی-سیروس شمیسا.

۵۹-  نقاشی ایران-رویین پاکباز.

۶۰-  هنر در گذر زمان-هلن گاردنر.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم بهمن 1388ساعت 23  توسط زهره.ق  |